Fiskehav logo
 • Skagerakfisk
  En variert og stolt fiskeflåte som daglig forsyner kysten med ferske råvarer
 • Skagerakfisk
  Lange tradisjoner for kortreist råvare til befolkningen langs kysten.
 • Skagerakfisk
  Ferske saltkokte dypvannsreker fra Skagerrak og Nordsjøen
 • Skagerakfisk
  Den beste råvaren, rett i nærheten
 • Skagerakfisk
  Reker fra Skagerrak og Nordsjøen er miljøsertifisert av MSC
Aktuelt

Koronavirus

Norge er i kriseberedskap som følge av koronaviruset, og det er viktig at alle bidrar til å bremse smittespredning. Vi ber alle om følge myndighetenes råd i den rådende situasjonen.

For å bidra til å bremse smittespredning har vi tatt i bruk hjemmekontor for våre ansatte og innført digitale møter. Våre funksjoner vil opprettholdes, og vi kan nås som vanlig på telefon og epost.

Inntil videre vil våre fysiske kontroller på fartøy og kai innstilles.

Fiskerimyndighetene aksepterer inntil videre at sedler ikke signeres fysisk. Mer informasjon finner du hos Fiskeridirektoratet.

Om situasjonen for rekefisket:

 • Dagligvarekjedene har stoppet salg av selvbetjente varer. Dette gjelder blant annet selvbetjente kjøledisker for reker.
 • Horeca-markedet er vanskelig som følge av myndighetenes tiltak rettet mot restaurant, hoteller og reiseliv.
 • Det er ingen restriksjoner for eksport til Sverige.
 • Rekefabrikkene merker bremsen i Horeca-markedet. Lagerbeholdningen øker og legger press på likviditeten. 

Fiskerne må holde tett dialog med sine fiskemottak for å sikre tilpassing av fisket til markedssituasjonen.

Mottakere starter med pakking av reker for å møte dagligvarekjedenes salgsstopp av reker i løs vekt. Det brukes ulik pakketeknologi, fra ren emballering til atmosfærepakking for lang holdbarhet.

Fiskehav innfører regulering av fisket etter råreker fra 6/4 som følge av brems i etterspørselen etter pillede reker i horeca-markedet (hotell, restaurant og catering).

(oppdatert 3/4, kl. 16:36)