Fiskehav logo
 • Skagerakfisk
  En variert og stolt fiskeflåte som daglig forsyner kysten med ferske råvarer
 • Skagerakfisk
  Lange tradisjoner for kortreist råvare til befolkningen langs kysten.
 • Skagerakfisk
  Ferske saltkokte dypvannsreker fra Skagerrak og Nordsjøen
 • Skagerakfisk
  Den beste råvaren, rett i nærheten
 • Skagerakfisk
  Reker fra Skagerrak og Nordsjøen er miljøsertifisert av MSC
Aktuelt

Koronavirus

Myndighetene har varslet en oppmykning av flere innførte tiltak som er innført for å bekjempe koronapandemien.

Fiskeridirektoratet har varslet at sine inspektører vil gjenoppta kontroller på kai fra 11/5. Fiskehav gjenopptar sine fysiske kontroller samtidig.

Situasjonen i fiskeriene er for flere arter krevende:

 • Horeca-markedet (hotell, restaurant og catering) er vanskelig både i Norge og EU som følge av myndighetenes tiltak.
 • Sverige har innført regulering av levering av kreps til auksjonen. Fiskere som leverer direkte i Sverige bes følge reguleringene.
 • Rekefabrikkene merker bremsen i Horeca-markedet, og har økt lageroppbygging. Minsteprisen er satt ned.
 • Råfisklaget har suspendert minsteprisen for en rekke arter.
 • Prisene for hvitfisk på auksjoner i EU faller.

Fiskerne må holde tett dialog med sine fiskemottak for å sikre tilpassing av fisket til markedssituasjonen.

 

(oppdatert 20/5, kl. 10:11)