Fiskehav logo

Søknad om kaisalg

Ønsker du å selge egen fangst direkte til forbruker? Da må du ha tillatelse fra salgslaget.

Les først våre vilkår for kaisalg, for å se hva du kan søke om. Benytt deretter vårt elektroniske søknadsskjema nedenfor og send det inn til oss.

Vilkår for salg av egen fangst fra eget fartøy direkte til forbruker 

Du kan også søke ved å sende inn Søknadsskjema for kaisalg enten som epost til [email protected] eller som ordinær post.

SØKNADSSKJEMA

Les våre vilkår for kaisalg før du går videre med å fylle ut søknaden
En lenke til våre vilkår finner du ovenfor. Har du spørsmål til vilkårene vennligst ta kontakt med oss.
Søknad om salg av egen fangst fra eget fartøy direkte til forbruker.
Søknad om fritak for elektronisk registrering av sedler