Fiskehav logo

Slik fører du seddel i fisket etter leppefisk

Fiskeridirektoratet fastsetter hvordan ressursregistrering ved landing av leppefisk skal skje. Det er blant annet krav om umiddelbar innsending av landings- og sluttsedler og at registreringen skal skje elektronisk.

Omsetning og levering av leppefisk foregår på ulike måter og det er ulike krav til hvordan seddelregistrering skal skje.
Denne siden inneholder informasjon om hvordan du som fisker og kjøper skal registrere sedler.

> Veiledning for fisker

> Veiledning for kjøper

Kravene til seddelføring i sin helhet finner du ved å klikke her.