Fiskehav logo

Veiledning for fisker

På hvilken måte fangsten din leveres til kjøper avgjør hvordan du skal føre seddel. Velg et av alternativene nedenfor for så se hva som gjelder for deg.

> Jeg skal levere direkte til kjøpers oppdrettsanlegg

> Jeg skal samle fisken i ventemerd, før den leveres til kjøpers bil eller føringsfartøy

Hvis du skal levere på annen måte kan du lese Fiskeridirektoratets utfyllende bestemmelser her.

 

SÆRLIG OM UNGDOMSFISKEORDNINGEN

Hvis du skal delta i fisket gjennom ungdomsfiskeordningen, må du først melde deg på ordningen hos Fiskeridirektoratet. Deretter må du registrere deg som aktiv fisker hos Fiskehav ved å benytte lenke nr. 2 nedenfor.

1. Påmelding til ungdomsfiskeordningen

2. Registrering som ny fisker i Fiskehav

 

SUPPORT

Ta kontakt med din kjøper/mottaker eller salgslaget.

Fiskehav: 38 12 42 00 / [email protected]

> Fiskeridirektoratets temasider for leppefisk