Fiskehav logo

Jeg skal samle opp fisken i ventemerd før den leveres kjøpers bil eller føringsfartøy

Når du samler opp fisken i ventemerd før den leveres kjøper, må du skrive landingsseddel. Seddelen skal registreres elektronisk, men du kan søke om fritak til å fylle den ut på papir.

Fem steg for å komme i gang med elektronisk registrering av landingsseddel

  1. Registrer deg som bruker av ekstranett --> Klikk her 
    • Hvis du allerede er registrert som bruker tidligere hopper du over dette punktet
  2. Logg deg på ekstranett --> Klikk her
  3. Registrer deg som signeringsbruker for signering av sedler --> Klikk her
  4. Installer og ta i bruk signerings-appen Catch Sign --> Klikk her
  5. Registrering ved bruk av elektronisk landingsseddel --> Klikk her

Når fisken tas opp og leveres til kjøpers kjøretøy eller føringsfartøy skal kjøper skrive en sluttseddel.

 

Instruksjonsvideo for appene Auth0 Guardian og Catch Sign.

Auth0 Guardian brukes for å logge på ekstranett. Catch Sign brukes for elektronisk signering

 

 

Søknad om fritak for elektronisk registrering av landingsseddel

Du kan søke om fritak fra kravet om elektronisk registrering av landingssedler. 

> Søknadsskjema: Fritak for elektronisk registrering av landingsseddel

 

For deg som har fått tillatelse til å skrive landingsseddel på papir

Regelen om daglig innsending av landingsseddel gjelder også for deg som skal skrive den på papir. Hvordan seddelen skal fylles ut og på hvilken måte den skal sendes inn er forklart via disse lenkene:

Veiledning for utfylling av papirseddel

Veiledning for avfotografering av seddel

Seddelblokker fås ved henvendelse til vårt kontor.

 

Søknad om fritak for elektronisk signatur

Det er et krav om at sedler skal signeres elektronisk av fisker og kjøper, jfr. Forskrift om landings- og sluttseddel, § 8a Salgslaget kan gi fritak for elektronisk signatur når det er særlige grunner til dette. Søknaden må begrunnes.

> Søknadsskjema: Fritak for elektronisk signatur