Fiskehav logo

Sporbarhet (Chain of Custody) - MSC

Vi administrerer sporbarhetssystemet MSC Chain of Custody for fiskemottak i salgslagets virkeområde.
Miljøgruppen er etablert for å forenkle prosessen med miljøsertifisering for mindre fiskemottak i distriktet. En gruppe (i stedet for mange små) vil dra nytte av stordriftsfordeler og redusere sertifiseringskostnadene. Miljøgruppen ledes av en ansvarlig gruppeleder i salgslaget hvis oppgave er blant annet å hjelpe fiskemottakene gjennom prosessen.

En oversikt over medlemmene i miljøgruppen finnes på nettsidene til Marine Stewardship Council.

Sertifikat MSC Chain of Custody

Håndbok for fiskemottak