Fiskehav logo

Rekefisket er sertifisert for bærekraftig fiske

Rekefisket i Skagerrak og Nordsjøen er sertifisert i henhold til internasjonal standard for bærekraftig fiske.

Siden juni 2016 har rekefisket i Skagerrak og Nordsjøen vært sertifisert i henhold til MSCs standard for bærekraftig fiske.

Prosjektet er finansiert av Norges sjømatråd og Fiskehav SA. Norges Fiskarlag er fiskeriets formelle klient og administrerer prosjektet fra fiskerisiden.

Norges Fiskarlag er klient for alle norske MSC-sertifiseringer på vegne av den øvrige fiskerinæringen. Administrasjon av sertifikatene finansieres av en prosjektstilling, hvor Fiskarlaget, Salgslagene og Norges Sjømatråd bidrar. Sertifiseringene, som er åpne for hele den norske fiskeflåten, inkluderer flere fiskerier for torsk, hyse sei, reker, sild og makrell – til sammen 58 % av landet volum i Norge i 2015.

Om Marine Stewardship Council - MSC

Marine Stewardship Council (MSC) er en ideell organisasjon som drifter et internasjonalt miljømerke og sertifiseringsprogram. Deres målsetning er å anerkjenne og belønne bærekraftige fiskerier, og bidra til å skape et mer bærekraftig sjømatmarked. 

MSCs miljømerke på et sjømatprodukt innebærer at:

  • Det kommer fra et fiskeri som har blitt uavhengig sertifisert i henhold til MSCs vitenskapsbaserte standard for miljømessig bærekraftig fiske.
  • Det er fullt sporbart til et bærekraftig fiskeri

 

Sertifikater

Reker Skagerrak og Nordsjøen