Fiskehav logo

Sertifiserte fiskerier

Flere viktige arter som fiskes av norske fiskefartøy i Nordsjøen og Skagerrak (ICES-område IV og IIIA) er sertifisert i henhold til MSCs standard for bærekraftig fiske.

Sertifisering er finansiert av Norges sjømatråd og Fiskehav SA. Norges Fiskarlag er fiskeriets formelle klient og administrerer prosjektet fra fiskerisiden.

Norges Fiskarlag er klient for alle norske MSC-sertifiseringer på vegne av den øvrige fiskerinæringen. Administrasjon av sertifikatene finansieres av en prosjektstilling, hvor Fiskarlaget, Salgslagene og Norges Sjømatråd bidrar. Sertifiseringene, som er åpne for hele den norske fiskeflåten, inkluderer flere fiskerier for torsk, hyse sei, reker, sild og makrell.

Om Marine Stewardship Council - MSC

Marine Stewardship Council (MSC) er en ideell organisasjon som drifter et internasjonalt miljømerke og sertifiseringsprogram. Deres målsetning er å anerkjenne og belønne bærekraftige fiskerier, og bidra til å skape et mer bærekraftig sjømatmarked. 

MSCs miljømerke på et sjømatprodukt innebærer at:

  • Det kommer fra et fiskeri som har blitt uavhengig sertifisert i henhold til MSCs vitenskapsbaserte standard for miljømessig bærekraftig fiske.
  • Det er fullt sporbart til et bærekraftig fiskeri

 > Sertifiserte fiskerier

> Kartområder