Fiskehav logo

Andre sertifiserte fiskerier

Fire viktige arter som fiskes av norske fiskefartøy i Nordsjøen og Skagerrak (ICES-område IV og IIIA) er sertifisert. Dette gjelder torsk, sei, hyse og lysing.

Torsk i Skagerrak og Nordsjøen ble grunnet rådende bestandsestimater suspendert fra miljøsertifikatet i oktober 2019.

Du kan lese mer om detaljene i sertifiseringen på MSC sine nettsider ved å klikke HER.