Fiskehav logo

Elektronisk registrering av sluttsedler

Her finner du skjema for registrering som bruker av vår elektroniske tjeneste, Ekstranett.

Den vil gi deg tilgang til fangstdata, samt elektroniske avregninger.

Skjema for registrering av bruker for elektroniske tjenester:

Brukeravtale Ekstranett