Fiskehav logo

Ny fisker

Oppgjørsmottaker plikter å gi Fiskehav skriftlig melding ved endringer i registrerte data. Fiskehav har ikke ansvar for feilutbetalinger som skyldes mangelfulle eller uriktige opplysninger fra fartøyets eier, oppgjørsmottaker eller på landings- og sluttseddel. Ved eierskifte eller utleie av fartøy sendes skriftlig melding til Fiskehav.

Informasjon om ny oppgjørsmottaker/fisker

Det forutsettes at oppgjørsmottaker innehar nødvendig fullmakt fra fartøyets eier/ -e til å disponere fangstens verdi.