Fiskehav logo

Seddelføring i fisket etter leppefisk

Fiskeridirektoratet har fastsatt krav til ressursregistrering ved landing av leppefisk. Det er blant annet krav om umiddelbar innsending av landings- og sluttsedler. Salgslagene er derfor pålagt å legge til rette for at den som lander og mottar leppefisk kan fylle ut og sende inn sedlene elektronisk. Omsetning og levering av leppefisk foregår på ulike måter og det er ulike krav til hvordan seddelregistrering skal skje. Denne siden inneholder informasjon om hvordan du som fisker leppefisk skal registrere sedler.

Slik skal du føre landings- og sluttseddel i 2020:

  • Ved overføring av leppefisk fra fartøy til oppsamlingsmerd skal det føres elektronisk landingsseddel. Fremgangsmåte i fem steg er beskrevet nedenfor. Det kan søkes om dispensasjon, og skjema finner du lenger ned på denne siden. Når fisken tas opp og leveres til kjøpers kjøretøy eller føringsfartøy skal det skrives en sluttseddel.
  • Ved levering av leppefisk fra fartøy direkte til oppdrettsanlegg/kjøper skal det skrives en sluttseddel. Det skrives ikke landingsseddel.
  • Sluttseddelen skal registreres elektronisk av kjøper.

Utfyllende bestemmelser finner du hos Fiskeridirektoratet --> Klikk her

Fem steg for å komme i gang med elektronisk registrering av sedler

  1. Registrer deg som bruker av ekstranett --> Klikk her
  2. Logg deg på ekstranett --> Klikk her
  3. Registrer deg som signeringsbruker for signering av sedler --> Klikk her
  4. Installer og ta i bruk signerings-appen Catch Sign --> Klikk her
  5. Registrering ved bruk av elektronisk landingsseddel --> Klikk her

 

Nedenfor finner du to filmer som viser deg hvordan du installerer de to appene Auth0 Guardian og Catch Sign.

  • Auth0 Guardian brukes for å logge på ekstranett.
  • Catch Sign brukes for å signere elektroniske sedler.

 

 

SUPPORT

Ta kontakt med din kjøper/mottaker eller salgslaget.

Fiskehav: 38 12 42 00 / [email protected]

> Fiskeridirektoratets temasider for leppefisk

 

DISPENSASJON FRA KRAVET OM ELEKTRONISK REGISTRERING AV SEDLER

Fisker kan søke om dispensasjon fra kravet om elektronisk registrering av landingssedler > Søknadsskjema

For fiskere som har fått innvilget dispensasjon til å føre papirsedler

Veiledning for utfylling av papirseddel

Veiledning for avfotografering av seddel