Fiskehav logo

Registrering som fisker

Drømmer du om å bli fisker? Her finner du skjema for å registrere deg som fisker.

 

For deg som ønske å starte fiske med merkeregistrert fartøy viser vi til veiledningen fra Fiskeridirektoratet.

 

For at fangst og oppgjør skal gå rett for seg, må du registrere deg som fisker.

Dette gjøres enkelt ved hjelp av skjemaet nedenfor.

Skjema for registrering som ny fisker i Fiskehav SA:

Ny fisker i Fiskehav SA

 

I tillegg anbefaler vi at du registrerer deg som bruker av vår elektroniske tjeneste, Ekstranett.

Den vil gi deg tilgang til fangstdata, samt elektroniske avregninger.

Skjema for registrering av bruker for elektroniske tjenester:

Brukeravtale Ekstranett

 

Særlig for deltakelse i fisket etter leppefisk

Fiskere som skal delta i fisket etter leppefisk må ha leveringsavtale med godkjent kjøper.

Utfyllende informasjon finner du på Fiskeridirektoratets sider:

https://fiskeridir.no/Yrkesfiske/Tema/Leppefisk