Fiskehav logo

Søknad om tilgang til elektroniske tjenester

Fiskehav tilbyr tilgang til elektroniske tjenester (ekstranett) for fiskere og mottakere. Via vårt ekstranett vil du få tilgang til fangstdata, mulighet for elektronisk registrering av sluttsedler, samt elektroniske avregninger.

Du kan registrere flere brukere for tilgang til ditt ekstranett. Angi hvilke roller de har i skjemaet.

VIKTIG: Før du søker om tilgang til våre elektroniske tjenester må du være registrert som fisker.

Registrering som fisker gjør du ved fylle ut dette skjemaet - Registrering som fisker

Registrering for bruk av elektroniske tjenester

Informasjon om leverandør/rederi
Fyll inn ditt leverandørnavn eller selskapsnavn
1. Opplysninger om hvem som skal ha tilgang
Brukeravtale

Vilkår for bruk av tjenesten

Brukeren er ansvarlig for å sikre at passord/koder ikke kommer på avveie eller at uvedkommende får tilgang til passordbeskyttet informasjon. Ved mistanke om at uvedkommende har fått tilgang til passordbeskyttet informasjon, skal dette straks meddeles Fiskehav.

Vi behandler personopplysninger i henhold til personopplysningsloven og gjeldende forskrifter. Du kan kreve innsyn i egne personopplysninger, samt kreve retting eller sletting av opplysninger. Det kan klages til Datatilsynet på behandling i strid med reglene.

Denne avtalen kan sies opp med en (1) ukes varsel. Ved misbruk av tjenesten eller annet mislighold av avtaleforholdet med Fiskehav kan tilgangen til ekstranett stenges med umiddelbar virkning. Avtalen er gyldig for de personer som leverandør/rederi eller mottaker/kjøper har gitt tilgang.

Fiskehav er ikke ansvarlig for feil eller mangler som følge av at brukeren har gitt uriktige opplysninger eller tekniske feil utenfor Fiskehav sin kontroll. 

 

> Utskriftsversjon av søknadsskjema finner du ved å klikke her.