Fiskehav logo

Bli med på rydding i strandsonen

Fiskehav støtter ryddeaksjoner i strandsonen fra svenskegrensen til Vestland fylke. Søppel, og særlig plast er et enormt miljøproblem som berører oss alle. Rydding er et effektivt virkemiddel som nytter. Bli med du også.

Hvem kan søke:

Alle lag og foreninger i kystkommuner fra svenskegrensen til Vestland fylke.

Vilkår for å søke:

  1. Ryddeaksjonen må være registrert på Ryddenorge.no, og at man følger rydderådene her.

Hvordan søke:

Fyll inn vårt elektroniske søknadsskjema HER. Ryddeaksjonen må være registrert hos Ryddenorge.no før man søker.