Fiskehav logo

Elektronisk registrering av sedler i fisket etter leppefisk

I samarbeid med vår databehandler, Sildelaget, har vi utviklet elektronisk signatur av sedler. Tjenesten vil i første omgang innføres hos utvalgte fiskemottak og i sin helhet i leppefisket. I denne artikkelen vil du finne nødvendig informasjon for å kunne ta i bruk de nye tjenestene.

For å ta i bruk de nye tjenestene trenger du disse 2 appene på din smarttelefon: 

Auth0 Guardian

Du må ha denne appen for å logge deg på nytt ekstranett. Last ned Auth0 Guardian fra App Store eller Google Play allerede nå!

Brukernavn: e-post
Passord: førstegangs passord sendes som tekstmelding fra salgslaget

Bruksanvisning (skriftlig) finner du her

CatchSign

Du må ha denne appen for å kunne signere sedler i nytt ekstranett. Last ned CatchSign fra App Store eller Google Play.

Brukernavn: fødselsdato + de tre første bokstavene i etternavn + de tre første bokstavene i fornavn (ddmmååettfor)
Eksempel : Ola Norman, født 01.01.1970, har brukernavn = 010170NOROLA
Passord: signeringspassord

 

 

Steg-for-steg veiledninger

Hvordan registrere landingsseddel

Hvordan generere sluttseddel

Hvordan opprette signeringsbruker

 

SUPPORT

Ta kontakt med din kjøper/mottaker eller salgslaget.

Fiskehav: 38 12 42 00 / [email protected]

> Fiskeridirektoratets temasider for leppefisk

 

DISPENSASJON FRA KRAVET OM ELEKTRONISK REGISTRERING AV SEDLER

Fisker kan søke om dispensasjon fra kravet om elektronisk registrering av sedler. Søknadsskjema med begrunnelse sendes ditt salgslag på e-post eller ordinær post.

> Søknadsskjema 

DISPENSASJON FRA SAMTIDIGHETSKRAVET VED LEVERING AV LEPPEFISK

Kjøper/mottaker kan søke om dispensasjon fra samtidighetskravet ved levering av leppefisk. Søknad med begrunnelse sendes ditt salgslag på e-post.