Fiskehav logo

Endringer for fartøy som leverer direkte i utlandet - Oppdatert 1/11-15

North-East Atlantic Fisheries Commission (NEAFC) har innført nytt regime for havnestatskontroll. Med virkning fra 1. juli må fartøy som har fersk fisk om bord, eller planlegger annen bruk av utenlandsk havn, som bunkring og proviantering, registrere seg som bruker hos NEAFC.

Fartøy som omfattes av dette må snarest registrere seg som bruker i NEAFC.

Dette gjøres ved å følge denne linken: 

https://www.neafc.org/user/register

Veiledning for å bli bruker:

https://psc.neafc.org/psc-guides

I sammenheng med registreringen er det viktig at man forsikrer seg om at e-poster fra [email protected] kan mottas og ikke blir blokkert av spam-filter eller lignende.

Vi ber aktørene om å sette seg inn i informasjonen fra Fiskeridirektoratet:

Informasjon om endringer av NEAFC havnestatskontroll

Spørsmål om havnestatskontroll rettes til døgnåpen norsk FMC på telefon +47 55 23 83 36, eller e-post [email protected]

Se også vårt oppdaterte rundskriv R30-2015

 

NY informasjon til fartøy <12 m som leverer direkte i Danmark

Fartøy < 12 m som leverer direkte i Danmark kan fra 1/11-2015 få bistand til registrering av fangstopplysninger (til NEAFC) fra Catch Certificate, den ordinære kanalen for innmelding av fangst i forbindelse med utstedelse av fangstsertifikater.

Dette er en midlertidig ordning, som gjelder inntil videre.