Fiskehav logo

Om Skagerakfisk

Skagerakfisk SA er fiskernes salgsorganisasjon på Skagerrakkysten.  Hovedkontoret er i Kristiansand. Skagerakfisk ble stiftet i 1947 og har som formål å søke og oppnå best mulig avsetning på førstehånd for fisk og skalldyr fra Skagerrak og Nordsjøen. Omsetningen er ca. 14.000 tonn til en førstehåndsverdi på ca. 400 mill kr. Nesten hver dag året igjennom tilbys forbrukerne i Norge og Europa fersk fisk og skalldyr som er fisket av fartøyer hjemmehørende på Skagerrakkysten.