Fiskehav logo

Personvernerklæring

Personopplysninger behandles i samsvar med gjeldende personvernlovgivning.  

Formål med behandlingen 

Vi behandler personopplysninger i forbindelse med omsetning og oppgjør av viltlevende marine ressurser. Dette inkluderer blant annet opplysninger om foretak og kontaktpersoner i virksomheten. Opplysninger om ansatte og annen informasjon som er nødvendig for å kunne utføre oppgavene, omfattes også av dette. Vi behandler personopplysninger for å utføre lovpålagte oppgaver, som kvote- og ressurskontroll, samt rapportering av landings- og sluttseddeldata til Fiskeridirektoratet.  

 

Grunnlaget for behandlingen 

Grunnlaget for behandlingen av opplysninger er hjemlet i personvernforordningens artikkel 6 (1) (e), som tillater oss å behandle opplysninger som er nødvendige for utøvelse av offentlig myndighet. Dersom informasjonen vi mottar inneholder særlige kategorier av personopplysninger, er behandlingsgrunnlaget personvernforordningens artikkel 9 (2) (g). Opplysningene vil, dersom de er journalpliktige, oppbevares i tråd med bestemmelsene i arkivlovgivningen. Vi har også en berettiget interesse i å behandle kontaktinformasjon om medlemmene i salgslaget med grunnlag i personvernforordningens artikkel 6 (1) (f). 

 

Personopplysninger som innhentes og lagres 

Vi innhenter og lagrer en begrenset mengde personopplysninger for registrering av brukertilgang til medlemssider og administrering av våre medlemslister, herundernavn, adresse, personnummer, telefonnummer, e-postadresse, fartøytilknytning, firma og organisasjonsnummer. 

Vi mottar medlemslister fra fiskernes fagorganisasjoner, og lagrer opplysninger for å utføre trekk av medlemskontingenter. Vi samler ikke inn identifiserende opplysninger via informasjonskapsler ved besøk på selskapets åpne websider. 

 

Hvem vi deler opplysninger med 

Vi deler opplysninger med andre fiskerimyndigheter, og er for deler av virksomheten omfattet av bestemmelsene i offentleglova, som innebærer en plikt til å gi innsyn i opplysninger eller registre der det er fremsatt en innsynsbegjæring forutsatt at opplysningene ikke er omfattet av lovbestemt taushetsplikt. 

 

Dine rettigheter 

Vi behandler dine personopplysninger i henhold til personopplysningsloven og gjeldende forskrifter. Du kan kreve innsyn i egne personopplysninger, samt kreve retting eller sletting av opplysninger. Det kan klages til Datatilsynet på behandling i strid med reglene. 

 

Informasjonssikkerhet 

Norges Sildesalgslag er vår IT-leverandør, og behandling av våre personopplysninger er regulert i en databehandleravtale. Vi gjør oppmerksom på at elektronisk kommunikasjon generelt lider av svakheter som innebærer at uvedkommende under gitte forutsetninger kan få innsyn i kommunikasjonen. I den grad konfidensialitet er nødvendig vil det gjøres sikringstiltak, herunder kryptering og sladding for å hindre uautorisert innsyn i slik informasjon. 

 

Kontakt oss 

Dersom du har spørsmål knyttet til vår behandling av personopplysninger, eller ønsker å utøve rettighetene dine, kan du når som helst kontakte oss.