Fiskehav logo

Styret

Skagerakfisk SA og Rogaland Fiskesalgslag SA har vedtatt fusjon med virkning fra 1/1-2020.

I perioden 1/1-2020 fram til årsmøtet i 2020, vil begge styrer fungere i fellesskap som styre for det fusjonerte salgslaget.

Statens kontrollør og kontrollkomiteens leder møter fast i styremøtene.

 
Jan Bredsand

Styreleder

3960 Stathelle

Telefon: +47 905 06 393

Jan Øystein Dyrstad

Nestleder

4516 Mandal

Telefon: +47 991 50 499

Roar Bekkevik

Styremedlem

1684 Vesterøy

Telefon: +47 478 57 531

Terje Snerthammer

Styremedlem

4400 FLEKKEFJORD

Telefon: +47 416 03 738

Arnt Kristian Kristiansen

Styremedlem

4770 Høvåg

Telefon: +47 909 55 734

 

Knut Semb

Styremedlem

3148 Hvasser

Telefon: +47 958 80 431

Finn Roar Johansen

Styremedlem

1676 Kråkerøy

Telefon: +47 414 18 089

Torje Torjesen

Statens kontrollør

4600 Kristiansand

Telefon: +47 971 91 793

Thor Gunnar Martinsen

Kontrollkomiteens leder

4625 Flekkerøy

Telefon: +47 952 04 747