Fiskehav logo

Minstepris

Minsteprisene gjelder for prima kvalitet som oppfyller kravene for anvendelse til konsum etter bestemmelsene i Forskrift om kvalitet på fisk og fiskevarer (FOR-2013-06-28-844). 

Minstepris for reker, leppefisk, hummer og krabbe fastsettes i egne rundskriv. Øvrige fiskeslag hvor det ikke er fastsatt minstepris, skal prisen avtales direkte mellom fisker og kjøper.

Enkelte fiskeslag kan leveres som blank (ekstra kvalitet) og har følgende prispåslag:

torsk + 4,- | lyr + 2,- | hyse + 2,- | lysing + 5,-

Kvalitetskode Ekstra benyttes i slike tilfeller.

For fiskeslag som ikke betinger prima kvalitet, kan prisen reduseres men bare etter avtale mellom fisker og kjøper.

Kvalitetskode B, kvalitet II eller sekunda benyttes i slike tilfeller.

> Gjeldende minstepriser